Journalist voor de Klas

#UseTheNews wil de brug slaan tussen nieuws en jongeren. Direct contact tussen jongeren en (foto)journalisten of andere professionals bij nieuwsmedia is hierbij een belangrijk middel. Het werkt altijd beter als school en plaatselijke journalist elkaar kennen. We bevorderen graag duurzaam contact waarin we begrip voor elkaar krijgen en elkaar beter verstaan.

Journalist voor de Klas stelt scholen in staat om mediamensen uit te nodigen om in gesprek te gaan met jongeren. Dat kan op een school in een klas, maar dat kan ook op locatie bij een mediabedrijf. We faciliteren deze ontmoetingen niet zonder ondersteuning of plan. Zowel scholen als journalisten krijgen vooraf – en waar nodig ook achteraf – begeleiding, suggesties en materiaal, ook met steun van onze partners.
We koppelen scholen aan journalisten en andersom met een nadrukkelijke focus op regionale en lokale journalistiek. We geloven dat het (uit)bouwen van de contacten op regionaal en lokaal niet alleen duurzamer kan zijn , maar ook lokale en regionale media helpt om hun werk nog beter, jongerenwijzer en toekomstgerichter te doen.

Aanmelden kan hieronder, voor zowel scholen als journalisten of andere medewerkers van nieuwsmedia. Je vindt hier ook de instructies ter voorbereiding van een bezoek en materiaal dat je kunt gebruiken. Natuurlijk begeleiden we het hele proces. Het instructiemateriaal is gemaakt in nauwe samenspraak met de CED-Groep.

Instructiemateriaal

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!Scroll naar boven