Kiki de Bruin en Sophie Duvekot, JournalismLab Hogeschool Utrecht

“Hoewel er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar nieuwsmijding, de oorzaken, uitingen en de gevolgen, is er nog weinig duidelijk over nieuwsmijding onder Nederlandse jongeren tot achttien jaar.”

 

Het aantal mensen dat aangeeft nieuws te mijden groeit, ook onder jongeren. Dat blijkt uit het Digital News Report 2022 van Reuters. Hoewel er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar nieuwsmijding, de oorzaken, uitingen en de gevolgen, is er nog weinig duidelijk over nieuwsmijding onder Nederlandse jongeren tot achttien jaar. Daarom zijn de inzichten uit de scholierenpeiling van #UseTheNews een mooie aanvulling op de globale kennis die we al hebben.

 

 

Intentionele nieuwsmijding

 

Wanneer mensen zelf aangeven het nieuws te mijden, noemen we dat intentioneel nieuws mijden: mensen die bewust en actief nieuws mijden om bepaalde (persoonlijke) redenen. Dit is iets anders dan een standaard lage nieuwsconsumptie hebben. Vaak heeft dat meer te maken met gewoonte, meer entertainment-mediagebruik, of nieuws niet tegenkomen door algoritmes. 

 

Wanneer mensen intentioneel nieuws mijden komt dit vaak doordat ze zich overladen voelen door het grote aanbod van nieuws, emotioneel worden van het negatieve nieuws of zich machteloos voelen. Ook vertrouwen in nieuwsmedia speelt een rol onder een kleine groep mensen. Daarnaast blijkt dat een groep mensen zich niet gehoord of gezien voelt door de nieuwsmedia, de onderwerpen niet aanspreken of ze het nieuws te moeilijk vinden. Maar hoe zit dat bij jongeren?

 

Jongeren en selectieve nieuwsmijding

 

Het nieuwsgebruik onder jongeren is anders dat van oudere generaties door sociale en onlinemedia. Ze komen veel nieuws tegen via sociale media, gebruiken minder traditionele media, zoals radio en televisie, en gebruiken graag een gevarieerde selectie van bronnen. 

 

Onderzoeken laten zien dat jongeren best kritisch zijn op nieuwsmedia. Uit het Reuters Digital News Report 2022 blijkt dat onder jongeren vooral selectieve nieuwsmijding voorkomt. Dat betekent dat ze specifieke onderwerpen of nieuwsmedia mijden. 

 

Jongeren vinden, zo komt uit die peiling overigens ook naar voren, dat er soms te veel aandacht is voor bepaalde onderwerpen, terwijl ze juist liever een meer diverse nieuwsagenda zien, met verschillende stemmen, perspectieven en onderwerpen. 

 

Uit een onderzoek onder jongeren in Vlaanderen blijkt dat jongeren die actief het nieuws mijden, wel een hoog niveau van mediawijsheid en kennis van actuele zaken hebben, maar een laag vertrouwen in nieuws. Ze zijn van mening dat nieuws niet voldoende perspectieven geeft en voelen zich niet persoonlijk aangesproken door het nieuws. 

 

Uit een onderzoek in Zwitserland blijkt dat jongeren gezelligheid en ook identificatie belangrijk vinden aan het nieuws. Ze zijn geïnteresseerd in mobiliserende onderwerpen, zoals de klimaatcrisis, die van belang zijn voor hun generatie en hen motiveren om actief betrokken te zijn. Daarnaast moet nieuws aantrekkelijk, makkelijk te begrijpen en toepasbaar zijn in het dagelijks leven van jongeren.

 

Jongeren zijn dus best kritisch en hebben specifieke wensen als het aankomt op nieuws. Naast dat nieuws volgens jongeren op dit moment soms te veel of te negatief is, hebben ze ook meer behoefte aan een grote diversiteit aan nieuwsverhalen met verschillende perspectieven en meningen. Doordat traditionele media dit niet altijd bieden, kan dit leiden tot het mijden van nieuws. 

 

De vraag is nu hoe scholieren daarmee omgaan, en of we daarvan kunnen leren in de toekomst. Sluit het huidige nieuwsaanbod nog aan bij de informatiebehoefte van de nieuwe generatie?

Over de auteur

Deel deze pagina

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Disclaimer: #UseTheNews behoudt zich het recht voor om aangeleverde teksten in te korten of indien nodig niet op te nemen. We houden discussies ook graag respectvol. Redactie #UseTheNews TalkZ: team@usethenews.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven