Rolien Duiven

“Waar je als journalist wel een bijdrage aan kan leveren, is het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid. En dat is goed nieuws, want uit het jongerenonderzoek blijkt dat hoe sterker jongeren zich betrokken voelen bij de samenleving, hoe meer belangstelling ze hebben voor nieuws en hoe meer ze gebruik maken van nieuwsmedia.”

Jongeren zijn gemiddeld genomen behoorlijk geïnteresseerd in nieuws, blijkt uit onderzoek onder 1156 Nederlandse jongeren. Hoewel er grote verschillen zijn tussen jongeren onderling, geeft bijna driekwart zichzelf een 6 of hoger voor nieuwsinteresse. Een op de drie jongeren waardeert zijn eigen nieuwsinteresse zelfs met ten minste een 8. Twintigers geven zichzelf een iets hoger cijfer voor hun nieuwsinteresse (gemiddeld een 6,6) dan tieners (gemiddeld 6,4).

 

Zoals gezegd zijn er flinke onderlinge verschillen in nieuwsinteresse, die niet of nauwelijks te maken hebben met de achtergrondkenmerken van de jongeren. Geslacht hangt niet samen met nieuwsinteresse en slechts in geringe mate geldt dat hoe hoger de opleiding, sociale klasse en leeftijd is, hoe hoger ook de nieuwsinteresse. Aan deze kenmerken kunnen journalisten verder weinig veranderen, ze zijn niet te beïnvloeden of extra te ontwikkelen. Waar je als journalist wel een bijdrage aan kan leveren, is het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid. En dat is goed nieuws, want uit het jongerenonderzoek blijkt dat hoe sterker jongeren zich betrokken voelen bij de samenleving, hoe meer belangstelling ze hebben voor nieuws en hoe meer ze gebruik maken van nieuwsmedia.

 

Maatschappelijke betrokkenheid neemt over het algemeen toe als je ouder wordt: waar jongeren zich in eerste instantie vooral richten op de ontwikkeling van hun eigen persoonlijke identiteit, ontstaat op latere leeftijd ruimte om de blik meer op de samenleving te richten. Daarnaast kan maatschappelijke betrokkenheid verder worden gestimuleerd door opvoeding en onderwijs, én liggen er kansen en mogelijkheden voor professionele nieuwsmedia. Zij zouden de betrokkenheid kunnen stimuleren door bijvoorbeeld:

 

– de relevantie van nieuws voor jongeren te vergroten door vaker het jongerenperspectief te nemen bij de keuze voor onderwerp, invalshoek, bronnen, of presentatievormen;

– het negatieve gevoel van onmacht dat sommige jongeren ervaren tijdens het volgen van nieuws serieus te nemen door vaker hoopvolle en inspirerende aspecten mee te nemen.

– ook oog te hebben voor mogelijkheden en oplossingen bij maatschappelijke vraagstukken en
manieren te laten zien hoe je daar als jongere aan kan bijdragen;

– zorgvuldigheid en uitleg zwaarder te laten wegen dan snelheid;

– meer aandacht te besteden aan nuance en minder aandacht aan uitzonderingen, extremen, en tegenstellingen.

 

De genoemde onderzoeksresultaten zijn onderdeel van het vijfjaarlijkse onderzoek naar Jongeren en Nieuws, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim. Voor meer informatie of om het boek met de resultaten te ontvangen, kun je contact opnemen met Rolien Duiven.

Over de auteur

Deel deze pagina

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Disclaimer: #UseTheNews behoudt zich het recht voor om aangeleverde teksten in te korten of indien nodig niet op te nemen. We houden discussies ook graag respectvol. Redactie #UseTheNews TalkZ: team@usethenews.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven