#UseTheNews Nederland start eerste projecten op

#UseTheNews Nederland maakt in 2023 een vliegende start. Behalve de website en nieuwsbrief introduceren we de komende maanden ook enkele projecten, vaak samen met onze partners. We beginnen binnenkort met de presentatie van een uitgebreid wetenschappelijk literatuuronderzoek naar jongeren en hun nieuwsgebruik en -gevoel.

 

Het onderzoek is in onze opdracht uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De literatuurstudie beslaat de periode 2006-2022 en daarmee het tijdvak van de opkomst van sociale media tot nu. Wat kunnen we op basis van deze onderzoeken en wetenschappelijke artikelen zeggen over het nieuwsgedrag en -gevoel van jongeren? En wat specifiek van de jongeren in ons land?  Wat weten we nog niet of niet voldoende?

 

Onderzoek over en bij jongeren

 

De studie vormt een statusupdate van onze kennis over het thema jongeren en nieuws. Gedurende het jaar zullen we onderdelen daarvan nader belichten. We werken met dezelfde partner ook aan de opzet van eigen onderzoek onder jongeren. Wij hopen tot ideeën, concepten of attitudes te komen die nieuwsmedia concreet kunnen helpen jonge doelgroepen te bereiken met ook producten of diensten die ze aanspreken. 

 

Met studenten van de NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden gaan we op zoek naar manieren waarop we een actieve community met jongeren kunnen vormgeven. Deze zogenoemde NewsZees kunnen onder meer panels vormen waarmee nieuwsorganisaties in gesprek kunnen

 

WhatZ Next

 

Het succesvol aanspreken van jonge doelgroepen is ook de gedachte achter de ontwikkeling van WhatZ Next. Deze content-agenda voor nieuwsmedia is bedoeld om met een aansprekende inhoud jonge doelgroepen te vinden. We gaan, met projectondersteuning van het ANP, redacties helpen om keuzes te maken voor een nieuwsaanbod dat jongeren ook echt aanspreekt. 

 

We doen in WhatZ Next ook suggesties aan redacties om de uitwerking van agendapunten oplossingsgericht en perspectiefrijk te doen. Voor deze elementen van constructieve journalistiek werken we samen met de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

 

In de eerste fase gaan we de agenda in concept vormgeven, testen bij redacties en uiteraard voorleggen aan jongeren zelf.

 

Database Nieuwswijsheid en #UseTheNews @ School

 

Om nieuwswijsheid te bevorderen – en de rol van nieuwsmedia in de educatie te versterken – beginnen we met twee initiatieven. We openen binnen enige tijd een database voor docenten met hoogwaardig en praktisch toepasbaar materiaal over nieuwswijsheid. We werken bij de concrete totstandkoming van de doorzoekbare database samen met de CED-Groep (Nieuwsbegrip) en we hebben inhoudelijke steun van andere partners.

 

We zullen dit jaar ook de eerste stappen zetten in de organisatie van #UseTheNews @ School.  We zullen naar voorbeeld van omringende landen het directe contact tussen een (foto-/video-)journalist en een schoolklas gaan faciliteren. We bieden ondersteunend materiaal (ook van derden) en leggen de focus vooral op regionale en lokale media. We geloven dat dit soort initiatieven vooral voor deze media tot duurzame contacten kunnen leiden met groepen jongeren en scholen. 

 

Jongeren 

 

Met de veelbezochte jongerenwebsite Scholieren.com en de maatschappelijke organisatie JINC zullen we jongeren uit alle lagen van de maatschappij aan het woord laten en laten meedenken. We organiseren, ook samen met onze buitenlandse zusterorganisaties, webinars en andere activiteiten omdat we eerst en vooral een platform willen zijn, voor onder meer de jongste inzichten over jongeren en nieuws, best practices van nieuwsmerken en voor contact met de NewsZees. Ook de website beoogt dit platform te zijn.

 

Welkom bij #UseTheNews! Meer weten? Mail ons op team@usethenews.nl

Over de auteur

Deel deze pagina

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Interessant? Wil je meer weten of met #UseTheNews in contact komen? Of partner worden? Stuur een mailtje naar team@usethenews.nl.

Scroll naar boven